KNV – uw vertrouwen waard

PERSVERKLARING

KNV uw vertrouwen waard.

Dit is één van de slogans waarmee de lokale, pluralistische partij Kortenberg Neutrale Visie (KNV) de komende campagne opgang trekt.

De lijst zal getrokken worden door het huidig gemeenteraadslid Marinus van Greuningen en lijstduwer is Bert Sommereyns, die nog graag zijn rijke politieke ervaring in dienst van KNV en de inwoners van Kortenberg wil stellen.

Christel Veckeneer staat op plaats 2. Zij is werkzaam in het secundair onderwijs en zal zich inzetten voor een goede, uitgebreide, infrastructuur voor de jeugd. Dit gaat van schoolinfrastructuur tot sport, cultuur en voor hun hobbies. Haar persoonlijke slogan is: “De jeugd is de toekomst”. Andere onderwerpen die Christel Veckeneer nauw aan het hart liggen zijn de plaatselijke economie en leefbaarheid.

Peter Sommereyns op plaats 3 draagt het verenigingsleven hoog in het vaandel en ziet hier een taak voor het bestuur om te zorgen voor een degelijke infrastructuur en ondersteuning voor een duurzame samenwerking tussen de verschillende verenigingen.

Verder op onze lijst een mix van enthousiaste mensen met ieder een specifieke specialiteit. Ervaren en kundige kandidaten met complementaire domeinkennis en één gemeenschappelijke interesse. De Leefbaarheid van Kortenberg.

“KNV zal op een constructieve manier, verder de belangen van alle inwoners van Groot-Kortenberg verdedigen, door onder meer het gemeentelijke beleid te toetsen aan de afgesproken Charter principes en indien nodig bij te sturen”. Laat Marinus van Greuningen ons weten.

“KNV vindt het belangrijk het beleid te toetsen aan de Charterprincipes, want wij hebben de indruk dat het “Charter voor de Toekomst van Kortenberg” niet de leidraad is van het huidig bestuur.

Het charter spreekt van o.a. samenspraak, maar constant worden de inwoners door het bestuur voor voldongen feiten geplaatst, zonder enige samenspraak, en zeker zonder de minste inspraak”. Voegt de lijstduwer Bert Sommereyns hier nog aan toe.

Een ander prioriteit voor KNV is het ontwikkelen van een visie voor het Kortenberg van de toekomst.

Er staan vele grote projecten op stapel zonder dat er een duidelijke toekomstvisie is.

Voor ons moet er eerst een toekomstvisie zijn die rekening houdt met de demografie, ruimtelijke ordening, mobiliteit, onderwijs, werkgelegenheid, lokale middenstand, sport, cultuur e.d. voordat er beslissingen genomen worden die Kortenberg volledig veranderen en de leefbaarheid van onze mooie gemeente hypothekeren.

De Algemene Stedenbouwkundige Verordening bijvoorbeeld zal een hele grote en onomkeerbare impact hebben op onze gemeente en haar leefbaarheid. Ook de beoogde verhuis van de bibliotheek naar de kerk, met alle financiële implicaties houdt geen rekening met de toekomst. Goed besturen is vooruitzien.

“Het nieuwe college moet zich meer focussen op haar taken in het sociale domein. Men moet sociaal beleid niet door een boekhoudkundige bril bekijken. Ook in onze gemeente is er meer en meer behoefte aan zorg, hulp en dienstverlening. Ouderenzorg, jeugdzorg, armoedebestrijding, ondersteuning voor werkzoekenden en psychosociale hulpverlening zijn maar enkele elementen”. Licht Marinus van Greuningen nog het sociale luik van KNV toe.

Contact:

Marinus van Greuningen Vierhuizenstraat 40 3070 Kortenberg marinusvg55@gmail.com

Gsm: 0498/98 33 15

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *