Nieuwe bouwaanvraag in de Populierenlaan en de Wespelaarbroek

KNV vindt het belangrijk dat de inwoners van Groot-Kortenberg tevreden zijn met de leefbaarheid in hun gemeente. Onze verbazing was dus groot toen we vernamen dat op de Populierenlaan en de Wespelaarbroek opnieuw een bouwaanvraag was ingediend om daar appartementsgebouwen met ondergrondse parkings neer te planten. Enkele maanden geleden was er een gelijkaardige bouwaanvraag voor deze locatie, die snel werd ingetrokken nadat veel omwonenden met sterke argumenten konden aantonen dat zo’n project niet past in de Populierenlaan en Wespelaarbroek.

Ook KNV is faliekant tegen het bouwen van appartementen op deze locatie. Zo veel extra woningen zullen zorgen voor heel veel extra verkeer in de omliggende straten, ondergrondse parkings aanleggen in een overstromingsgevoelig gebied is een toonbeeld van slecht bestuur en deze locatie is zeker niet geschikt voor appartementen, gezien de overige bebouwing.

Toevallig (of niet?) kwam deze bouwaanvraag enkele dagen nadat de gemeenteraad het ontwerp van stedenbouwkundige verordening had goedgekeurd – waarin de Populierenlaan als deel van het centrum van Kortenberg werd bestempeld. Uiteraard heeft de KNV tegen deze verordening gestemd, omdat met deze verordening de leefbaarheid en het landelijk karakter van Kortenberg in het gedrang komt.

KNV is zeker niet tegen nieuw te bouwen, betaalbare woningen voor (nieuwe) inwoners van Kortenberg, echter dit dient te gebeuren op de juiste locaties.

De buurtbewoners, gegroepeerd onder Leefbaar Kortenberg  hebben zo’n 70 bezwaarschriften ingediend, en de KNV staat volledig achter dit initiatief.

Wat is jouw mening hierover? Mogen er zomaar overal appartementsgebouwen worden neergeplant of moeten er duidelijke regels zijn wat wel en wat niet kan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *