De Fabeltjeskrant in het Kortenbergse Fabeltjesland

Maandag 3 september, tijdens de Gemeenteraadszitting kwam nogmaals de Algemene Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening ter sprake, die in juni door de meerderheid werd goedgekeurd. En met name met betrekking tot een (niet bestaand?) advies van de GECORO.
Uit het antwoord van de verantwoordelijke schepen, Nevens, bleek dat het niet duidelijk is of er eigenlijk wel een advies was van deze commissie. De schepen bleef in zijn antwoord heel vaag.
Voor de fractie van Kortenberg Neutrale Visie was dit antwoord zeer onbevredigend. Speciaal daar schepen Nevens in juni, toen de raadsleden moesten stemmen over deze Verordening, verklaarde dat er een POSITIEF advies was van de GECORO.
Marinus van Greuningen, raadslid van de KNV fractie kon het dan ook niet laten schepen Nevens de vraag te stellen waarom hij in juni verklaarde dat er een positief advies was en hij tijdens de raadszitting van 3 september een totaal andere verklaring gaf.

Na een nog vager antwoord op de vraag van het KNV raadslid, stelde Marinus van Greuningen de vraag nogmaals en dit keer pertinenter. Nu stond schepen Nevens met zijn mond vol tanden en bestudeerde het plafond van de raadszaal, terwijl de rest van het college, met de burgemeester voorop, druk in hun papieren zaten te rommelen of hun gsm aan het checken waren. Geen enkel lid van het college durfde de zaal in te kijken – ‘partners in crime’. Helaas moest het voltallige college het antwoord aan het KNV raadslid schuldig blijven.

KNV vindt het triest dat tijdens de stemming in juni het college bewust de gemeenteraad foutief voorlichtte om hun standpunt door de gemeenteraad te krijgen.

De meerderheid van CD&V en N-VA hebben hiermee duidelijk gemaakt weinig respect tonen voor hun collega’s in de gemeenteraad en wat nog nog veel erger is, geen respect toont voor de eigen inwoners.

Fabeltjes vertellen aan hun eigen kiezers is een doodzonde in de politiek. Door deze manier van handelen keren de burgers zich af van de politiek en het feit dat burgemeesterkandidaten van deze partijen deze manier van werken ondersteunen, is ondermaats.

KNV is dan ook blij dat zij in juni tegen deze Algemene Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening heeft gestemd.

Voor verdere informatie: 0498 98 33 15

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *