Slechte communicatie over de ontkoppeling van hemel- en afvalwater

Meerdere inwoners kwamen bij KNV aankloppen met hun vragen over de geplande werken i.v.m. de scheiding van hemel-en afvalwater. De communicatie hieromtrent is sinds meer dan 3 jaar nogmaals een goed staaltje van slechte berichtgeving. De betrokken inwoners probeerden het parcours van gebrekkige flardencommunicatie te volgen, maar weinigen kunnen daar vandaag nog aan uit en velen zitten nog steeds met vragen. Ook voor onze KNV leden is dit niet evident en is het een puzzelwerk om dit goed te begrijpen (sommigen leden zitten in dezelfde situatie mbt de afkoppelingswerken).

Hieronder geven wij u de informatie waarover wij tot hiertoe beschikken en waarvan we denken dat ze op de meeste vragen een antwoord zal brengen. Ook zijn er enkele links naar de websites waarop u nog meer informatie kan vinden.

Achtergrond en ‘oud’ en ‘nieuw’ contract

Het studiebureau dat door Aquafin werd aangesteld om de afkoppelingswerken bij privé personen in kaart te brengen, is nog steeds hetzelfde studiebureau als in 2014-2015 (contactpersoon: dhr. Van den Broeck) .

Vermoedelijk kregen de betrokken inwoners nu nieuwe contracten voorgesteld, omdat een artikel uit het eerste contract (van meer dan 3 jaar geleden), intussen verstreken is. In elk eerste afkoppelingscontract met de gemeente stond namelijk m.b.t. de duurtijd van het contract: (artikel 7.2 (ii)) :

 “Het contract eindigt van rechtswege wanneer Auqafin of haar erkende onderaannemers de werken niet binnen de termijn van drie jaar vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst vermeld in artikel 4.1 heeft opgestart.”

Bijvoorbeeld: indien u het eerste contract getekend had in april/mei 2015, dan is dit contract nu niet meer geldig.

We vermoeden dat het bestuur en Aquafin, van de gelegenheid om u een nieuw contract aan te bieden, gebruik wilden maken om ook de uitvoering van werken uit het vorige contract nog verder aan te passen. Het oorspronkelijk contract was bovendien erg slordig opgesteld. Er stonden meerdere fouten in (zoals verwijzingen naar verkeerde artikels) en er stond ook voor de inwoners een onaanvaardbaar artikel in, namelijk m.b.t. de “oplevering” van de werken. Dankzij enkele attente KNV leden werd dit alles gemeld en heeft het gemeentebestuur – nadat veel mensen reeds getekend hadden –  artikel 3.7 aangepast (dit werd beslist tijdens de gemeenteraad dd 1/06/2015).

https://www.kortenberg.be/gemeentelijk-reglement-rioolaansluiting-afkoppeling-regen-en-afvalwater-en-iba-s-aanpassing-gk-20150601pdf

Een inwoner van de Vogelenzangstraat merkte op dat in het nieuwe plan dat deze inwoner in augustus 2018 van Aquafin had ontvangen, er plots ook sprake was van het ledigen van de septische put en het opvullen ervan met zand, terwijl hier voordien met geen woord over gerept werd, ook niet tijdens het laatste bezoek van de afgevaardigde van Aquafin in juli 2018. In het afkoppelingsontwerp van Aquafin van april 2015, was er toen ook geen verwijzing naar het bestaan van de septische put.

Op de website van de gemeente vonden wij niets ivm een mogelijke verplichting om de septische putten af te schaffen in het kader van de afkoppelingswerken. Enkel vonden wij een politieverordening waarin staat dat de septische putten regelmatig moeten gereinigd worden. Voor nieuwbouw gelden andere regels mbt septische put en afvoer van vervuild water. Kostprijs van de afkoppeling:

Het klopt dat iedere afkoppeling 1500,00 Eur (excl BTW) zal kosten. Dat was in het voorstel van 2015 ook al zo. Toezichtputjes worden eveneens aangerekend à rato van 285 Eur (excl BTW) per toezichtputje. Enkel een inspectiedeksel is gratis inbegrepen. Hoe een inspectiedeksel kan geplaatst worden zonder  toezichtputje is ons niet duidelijk. Aangezien de keuring moet kunnen plaatsvinden, zullen die toezichtputjes waarschijnlijk wel aangerekend worden, tenzij er op een andere manier ‘toezicht’ kan zijn.

Daarnaast moet ook nog de keuring betaald worden voor de nieuwe afkoppeling. De keuring is voor een voorlopige oplevering (zie artikel 3.7  van het contract). De prijs hiervan staat niet vermeld, maar reken op ongeveer 135 Eur (incl BTW).

http://certicontrol.be/nl/keuring-riolering?gclid=EAIaIQobChMI0Z-y8tri3QIVbrXtCh03AwlEEAAYASAAEgJIhPD_BwE

Hiermee komen we op een totaal bedrag van:

+/- (1500€ + 285€ + 120€) * 1,21 (BTW) =  +/- 2300 € (indien 1 toezichtputje).

De keuring zal gebeuren op basis van het plan dat door dhr. Van den Broeck wordt meegegeven. Maar opgelet, m.b.t. het voorgestelde plan wordt uitdrukkelijk vermeld dat het: “  …. louter om een principeschets en-meetstaat met benaderende maten en hoeveelheden”!

Indien men niet bereid is om af te koppelen, dan is mogelijks artikel 9 van de gemeentelijke verordening van 06/05/2013 van toepassing. Die bepaalt dat een constante jaarlijkse belasting van 1500 Eur zal geheven worden op basis van het gemeentelijke handhavingsreglement dd 07/09/2009. https://www.kortenberg.be/gemeentelijk-reglement-rioolaansluiting-afkoppeling-regen-en-afvalwater-en-iba-s-gk-20130506pdf

In de gemeenteraadszitting van 04/02/2013 werd beslist dat dit bedraf 1500,00 Eur per jaar is. https://www.kortenberg.be/gemeenteraad-verslag-20130204pdf

Artikel 2: Vanaf 1 januari 2013 en voor een termijn eindigend op 31 december 2018 wordt een contante  belasting gevestigd op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater bij bestaande woningen in door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten.

Artikel 4: De contante belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 1.500,00 euro per jaar,  verrekenbaar per maand en betaalbaar vanaf het einde van de zevende maand na de datum van de uitvoering van het afkoppelingsproject ter hoogte van de bestaande woning, indien het hemelwater bij de bestaande woning niet optimaal werd afgekoppeld.

Tenslotte nog dit detail. Het nieuw voorgestelde contract vermeldt onderaan:

‘opgemaakt in 3 originele exemplaren, waarvan iedere partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen’.

Sommige mensen hebben slechts 1 origineel exemplaar ter ondertekening ontvangen.

KNV vindt dat de communicatie van het bestuur véél beter kan. Onze partij zal blijven ijveren voor veel transparantere, leesbare, correcte en volledige informatie, die u ook tijdig gegeven wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *