Wist je dat – inhoudelijke debatten zijn er niet tijdens de gemeenteraad; verslagen zijn niet transparant

Wie al eens gaat luisteren weet dit. In de gemeenteraad van Kortenberg wordt alles behalve constructief gedebatteerd. De partijen in de oppositie moeten voorafgaand aan de gemeenteraad hun vragen indienen. De antwoorden worden dan door de meerderheid op papier voorbereid en tijdens de gemeenteraad ‘voorgelezen’ door de verantwoordelijke schepen. Een debat is er nauwelijks.

In de summiere verslagen in ‘Zoeklicht’, worden de vragen van de oppositiepartijen niet mee opgenomen, zodat u niet kan zien welke partij welke vragen heeft ingediend en welke daarop de antwoorden van het bestuur waren. Bovendien zijn deze verslagen weinig duidelijk en in een stijl geschreven die de meesten onder ons niet aanspoort om deze verslagen te lezen. Uiteraard is dit niet onbewust, men heeft liever dat u niet altijd alles weet.

Nochtans kan het anders en is transparant zijn niet moeilijk:

  • KNV stelde reeds meermaals voor om de verslagen in Zoeklicht leesbaarder te maken en ook om de vragen en namen van de partijen erin te vermelden, maar wij botsten tegen een muur.
  • KNV vindt dat de zittingen van de gemeenteraad moeten worden ‘live-streamed’, zoals dat nu reeds het geval is in vele gemeenten en steden in ons land. Ook kan een videoverslag op de website van Kortenberg of bv. op YouTube worden gepubliceerd. Zo wordt alles wat er tijdens de gemeenteraad besproken wordt op elk moment voor alle burgers toegankelijk (ook bv. voor mobiele personen).

‘Livestreaming’ is trouwens niet nieuw, maar wordt reeds in vele gemeenten en steden toegepast. Bv. in de gemeente Aalter, waar zoals in Kortenberg nochtans ook de partijen NVA en CD&V de meerderheid vormen.

https://www.aalter.be/gemeenteraad

KNV staat voor 100% transparantie. Wij vinden dat het goede voorbeeld van andere gemeenten ook in Kortenberg moet toegepast worden. Het is tijd dat ook in Kortenberg moderne tools gebruikt worden om de inwoners correct, tijdig en volledig transparant te informeren.

Nog enkele voorbeelden van livestreaming van gemeenteraden

Volgend concreet voorbeeld toont aan hoe belangrijke informatie soms ongemerkt aan de betrokken burgers voorbijglipt …:

Op de Agenda van de Gemeenteraad van 25 juni 2018 staat het belangrijk punt 6: “Definitieve vaststelling Algemene Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening”.

Bron: https://www.kortenberg.be/gemeenteraad-agenda-20180625pdf

Nadien volgt het Verslag van de Gemeenteraad:

Bron: https://www.kortenberg.be/gemeenteraad-verslag-20180625pdf

Hierin kan u een lange lijst van zinnen vinden, die steeds beginnen met ‘Overwegende dat ..’ en ‘Gelet op..’ , maar geen verwijzing naar de plaats waar u de details kan vinden over de finale beslissing die het bestuur nam. Wel kan u zien welke partij voor of tegen heeft gestemd en welke partij zich onthouden heeft. KNV stemde tegen.

Vervolgens, in Zoeklicht van September 2018 wordt het volgende hierover gepubliceerd:

Bron: https://www.kortenberg.be/zoeklicht_2018_09pdf

“De gemeenteraad stelde het definitieve, vereenvoudigde ontwerp van algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening vast. In dit document zijn de regels opgenomen in verband met het bouwen van eengezinswoningen, meergezinswoningen en beroepswoningbouw, parkeervoorzieningen en fietsstalplaatsen, cultuurhistorisch erfgoed en het opdelen van eengezinswoningen in Kortenberg. De minimale kwaliteitseisen voor eengezinswoningen en woongebouwen, de voorschriften voor het evalueren van cultuurhistorisch erfgoed, groenvoorzieningen en bouwtechnische aspecten zijn hierin omschreven. Deze algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening dient nog door de Deputatie te worden goedgekeurd en zal in werking treden na publicatie in het Belgisch Staatsblad.”

Wanneer u de ‘Algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening’ in detail naleest (wat uiteraard bijna niemand zal doen), zal u merken dat er belangrijke informatie in staat die de burger direct kan aanbelangen. Zo staat er op blz 26 van deze Verordening dat meergezinswoningen (“dit zijn appartementsgebouwen met 3 of 4 bouwlagen”), toegestaan worden in bepaalde straten en deelgemeenten van Kortenberg waar u ze niet verwacht en die misschien naast uw woning komen.

Bij wijze van voorbeeld geven we u de straten van Kortenberg die door deze verordening ‘woningtype 1’ geworden zijn Hierdoor mag men in deze straten nu bijgevolg tot 4 bouwlagen hoog bouwen.

  • Camiel Schuermanslaan (hele straat)
  • Engelenstraat (hele straat)
  • Edegemstraat (hele straat)
  • Hofstraat (hele straat)
  • Kloosterstraat (hele straat)
  • Populierenlaan (hele straat)
  • Sint Catharinastraat (hele straat)

Bron: https://www.kortenberg.be/definitieve-vaststelling-algemene-gemeentelijke-stedenbouwkundige-verordening-gk-20180625-en-bk-20180629pdf

Ongetwijfeld vindt u ook dat deze manier van communiceren van het bestuur alles behalve transparant is, onvoldoende democratisch is en niet meer van deze tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *