Programma

Kortenberg Neutrale Visie staat voor een transparant bestuur in een leefbaar en landelijk Kortenberg.

Het is noodzakelijk dat het bestuur eerst een behoeftestudie laat uitvoeren voor het onze mooie gemeente vol gaat bouwen. Hoe zien het bestuur en natuurlijk de inwoners Kortenberg in de toekomst. Deze studie moet rekening houden met de schoolcapaciteit, baby en kleuteropvangplaatsen, plaatsen in de verschillende sportclubs, cultuurverenigingen, speelpleinen, de behoefte aan betaalbare woningen, en de noden van de oudere inwoners in onze gemeente. In deze studie moet rekening gehouden worden met wateroverlast, mobiliteit, infrastructuur, zwakke weggebruiker, schoolcapaciteit, crècheopvang, naschoolse opvang, de noden van onze oudere inwoners, de capaciteit bij de sportclubs, cultuurverenigingen e.d.

Alle eventuele bouwprojecten moet op deze studie gebaseerd zijn.