Gaat de bibliotheek verhuizen naar de kerk?

 

Wist je dat…?

Het huidig bestuur een duur prestigeproject maakt van de verhuis van de bibliotheek naar de kerk

alhoewel dit absoluut niet nodig is en heel véél (belastings)geld gaat kosten, want eerst zijn ingrijpende verbouwingswerken in de kerk nodig. Het bestuur heeft hiervoor reeds (dure) architecten en advieskantoren ingeschakeld om de concrete plannen uit te werken.

De bibliotheek nu volgens de bezoekers perfect is en een voorbeeldfunctie heeft voor andere gemeenten

en bovendien de Bibliotheekcommissie 17 ernstige bezwaren formuleerde tegen de verhuis, maar het bestuur deze niet wil horen…

Het bestuur desondanks de negatieve bezwaren vindt dat de verhuis van de bib naar de kerk een prioriteit is

maar welke die prioriteit voor u dan wel is, wordt er niet bij verteld en evenmin wordt het volledig kostenplaatje (nu nog niet) vrijgegeven …

Dit indruist tegen de Kortenberg ‘Charterprincipes 2 en 3’

want een kerk wordt vandaag nu eenmaal niet meer door iedereen als een “neutrale” ontmoetingsplaats aanzien (de huidige bib is dat wel).

Berekend werd dat de beschikbare ruimte in de kerk zelfs kleiner zal zijn dan in de huidige bibliotheek

want een gedeelte van de kerk blijft nog voorbehouden voor de liturgieën. Gedaan met de perfecte lichtinval, want uw krant lezen of boek zoeken zal u dan binnenkort onder kunstlicht doen en gespreid over verdiepingen die, volgens het plan, in de kerk gebouwd worden.

Het standpunt van KNV:

KNV is niet tegen een herbestemming van de kerk, maar is wel resoluut tegen de verhuis van de bibliotheek naar de kerk.

Men moet afblijven van alles wat goed werkt en met meer gezond verstand omspringen met belastinggeld. Er zijn veel andere, goedkopere herbestemmingsmogelijkheden, zoals uitbreiding voor de muziekacademie. Herbestemming kan pas na inspraak van burgers en verenigingen, na onderzoek naar noden en de financiële haalbaarheid.

Waarvoor staat KNV?

Anders dan de traditionele politieke partijen die gebonden zijn aan één nationale politieke ideologie en kleur, is KNV een pluralistische burgerpartij. Dit betekent dat de partij neutraal is en niet gebonden is aan éénkleurige nationale politieke partijvoorschriften en ideologie.

De visie en de rode draad doorheen het beleid van de partij is “een transparant bestuur in een leefbaar en landelijk Groot Kortenberg”.

Onze visie omvat dan ook alles wat van belang is om vandaag en in de toekomst de “leefbaarheid” voor alle inwoners van Kortenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek, Everberg en Vrebos te blijven garanderen en te blijven verbeteren, ook met oog voor de volgende generaties.

KNV vindt dat het bestuur eigentijdser en transparanter moet zijn en dat er veel meer inspraak van de burgers in het beleid nodig is, zeker voor belangrijke en lange-termijn beslissingen.

Inspraak kan niet zonder de burger correct te informeren en te communiceren. De communicatie moet eigentijds, eerlijk en volledig zijn.

Een duidelijke toekomstvisie voor Groot Kortenberg!

Er moet dringend een uitgebreide behoeftestudie worden gedaan waarna er een duidelijk toekomstplan kan worden uitgewerkt. Zonder zo’n plan blijft Groot Kortenberg een speelplaats voor bouwpromotoren en kan er geen goed doordacht beleid gevoerd worden.

Dit toekomstplan zal een duidelijk zicht op ruimtelijke ordening en de samenhang ervan met verkeer, mobiliteit, onderwijs, financiën, ondernemen, middenstand, milieu, waterbeheer, ecologie, energie, sport, cultuur, jeugd- en seniorenbeleid, veiligheid … hebben.

Al deze onderwerpen hebben impact op het leven en de leefbaarheid van Kortenberg, op de inwoners en hun kinderen. Elke beslissing moet getoetst worden aan dit toekomstplan. Er wordt ook rekening gehouden met de ‘draagkracht’ van onze landelijke, groene gemeente met maximale zorg voor ieders belangen.

Grote beslissingen moeten uiteraard getoetst worden aan de Charter-principes van Kortenberg. De zes Charterprincipes moeten systematisch deel gaan uitmaken van het beleid.

Bronnen:

https://www.kortenberg.be/nevenbestemming-kerk-kortenberg

Chartertoets 2018 pag. 28, 31-32

https://www.kortenberg.be/chartertoets-2018-2

http://www.herbestemmingkerken.be/voorbeelden/Paginas/default.aspx