Dierenbeleid

Beste dierenvriend

Wist u dat KNV – Kortenberg Neutrale Visie – ook uw huisdier een stem geeft?

KNV heeft ook een dierenbeleid in haar verkiezingsprogramma

Voor dieren opkomen is voor KNV vanzelfsprekend want:

  • In Vlaanderen hebben gemiddeld ongeveer 1 op 4 gezinnen minstens 1 kat en ongeveer 1 op 5 gezinnen minstens 1 hond (zonder daarbij rekening te houden met de vele andere kleine en grote huisdieren). Voor vele gezinnen, voor alleenstaanden en voor ouderen zijn huisdieren belangrijk en behoren ze zowat tot de familie.

  • Opkomen voor dieren is een kwestie van beschaving. “De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren” – Mahatma Gandhi – Volgens Gandhi begint respect in een samenleving met het respectvol en humaan omgaan met dieren. Als je mededogen hebt voor de meest kwetsbaren op de wereld is de kans dat je ook mededogen hebt voor de medemens groter. Daarmee neemt de kans op een geweldloze samenleving toe.

Wist u ook dat:

  • Reeds 35 gemeenten in Vlaams-Brabant mochten van de Provincie het label ‘diervriendelijke gemeente’ ontvangen, Kortenberg nog niet. Onze buurgemeenten Steenokkerzeel, Zaventem/Sterrebeek, Tervuren, Wezembeek-Oppem en de stad Leuven kregen ondermeer wel reeds dit label.

Diervriendelijke Gemeenten zijn deze die een Dierenwelzijn Beginselverklaringondertekenden.  Met het ondertekenen van deze verklaring belooft de gemeente zo veel mogelijk rekening te houden met dierenwelzijn in het haar beleid, en bij problemen, deze op een diervriendelijke manier op te lossen. De gemeente wordt aangesloten bij een dierenasiel, waarmee er afspraken gemaakt worden. Ook worden specifieke afspraken gemaakt tussen de gemeente en de politie over de dienstverlening mbt dieren. Diervriendelijke gemeenten laten bv. geen circussen met uitheemse dieren op het grondgebied meer toe. Deze maand nog stonden in onze gemeente weer lama’s en nog enkele andere dieren die hier niet thuishoren op het grondgebied van Kortenberg, om hun kunstjes op te voeren.

Meer over deze ‘dierenwelzijn beginselverklaring’ kan u lezen op:

https://www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/dierenwelzijn/info-voor-gemeenten-en-andere-partners/index.jsp

https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/dierenwelzijn-beginselverklaring-dievriendelijke-gemeente_tcm5-108017.pdf

  • Meerdere hondeneigenaars in onze gemeente zich afvragen wanneer ook in Kortenberg hondenuitloop-weiden zullen ingericht worden. Zij klagen ook dat er in onze gemeente nog steeds te weinig honden-poepbakjes beschikbaar zijn, terwijl het gebruik ervan toch een verplichting is. Andere inwoners vinden dat er nog te vaak drollen op de stoep aangetroffen worden. Hondenuitloopweiden zullen ongetwijfeld bijdragen aan propere stoepen en straten en dus tot tevredenheid van iedereen. 

Het huidig bestuur beloofde in het ‘Beleidsplan 2013-2018’ op blz 11 “In het kader van de bestrijding van hondenpoep zullen door de gemeente bijkomende dispensers voor hondenpoepzakjes geplaatst worden.”

Op blz 54 van het beleidsplan werd onder de rubriek Dierenwelzijn het volgende opgenomen “De aanleg van een hondenuitlaatweide. Dit zal eerst op proef lopen en pas na een positieve evaluatie een definitieve plek krijgen”. Beide beloftes bleven loze beloftes. Vreemd genoeg, toen KNV tijdens een gemeenteraad van 8 mei 2017 voorstelde om ook in Kortenberg hondenweide aan te leggen en meer hondenpoepbakjes te voorzien , werd dit zelfs door dezelfde meerderheid weggelachen.

https://www.kortenberg.be/beleidsprogramma-kortenberg-2013-2018.pdf

KNV vindt dan ook dat:

  • Het tijd is dat Kortenberg ook een eigentijds dierenbeleid heeft, dat zorg draagt voor dierenwelzijn en rekening houdt met de vele families die huisdieren hebben.

  • Eerst en vooral het label ‘diervriendelijke gemeente’ van de Provincie moet bekomen.

  • In Kortenberg en in elke deelgemeente 1 hondenuitloopweide moet komen.

Dit hoeft geen grote investering te zijn, want kan bij voorkeur aansluiten bij een reeds bestaand natuurpunt (weilanden, veld, bos, …), of er zelfs integraal deel van uitmaken.

  • Er meer hondenpoepbakjes of nog beter, hondenpoeptunnels moeten geplaatst worden, zoals reeds in vele andere gemeenten in Vlaanderen.

Zoals naar het voorbeeld van de gemeente Heers:

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140627_01158091

https://www.hbvl.be/cnt/blfmi_03412635/honden-ravotten-voortaan-in-eigen-speelweide

 

Wist u dat:

Als uw huisdier een stem had, zou het op 14 oktober voor KNV stemmen!

KNV is een NEUTRALE, LOKALE Pluralistische burgerpartij. Dit betekent dat de partij niet gebonden is aan nationale politieke partijvoorschriften. KNV staat open voor iedereen en voor veel kleuren.

KNV bestaat reeds 6 jaar en is een lokale partij voor alle inwoners van Groot Kortenberg.

KNV ijvert prioritair voor de bescherming van onze groene en landelijke gemeente en voor een eigentijdser en transparanter bestuurgebaseerd op meer INSPRAAK van de burgers in het beleid. Onze leden zijn inwoners uit alle deelgemeenten van Groot Kortenberg. Meer over hen, onze partijvisie en ons programma kan u vinden op onze website lezen:

https://knv-kortenberg.be/

Steeds meer leden en sympathisanten sluiten zich bij ons aan. Helpt u ook mee om ons meer stem te geven?