Fietsbeleid

Wist je dat?

Maar 15% van de verplaatsingen met de fiets gebeurt

Alhoewel 50% van alle verplaatsingen korter zijn dan 5 km.

Een beter fietsbeleid zich terug betaalt

In minder files, minder sluipverkeer, een leefbare omgeving, een betere gezondheid …

Het fietsgebruik gaat op lokaal niveau achteruit

Alhoewel op een stedelijk niveau en langs fietssnelwegen het fietsgebruik stijgt.

De Vlaming niet tevreden is over de fietsinfrastructuur

Alhoewel we op Europees niveau de derde regio zijn, na Nederland en Denemarken, waar het meest gefietst wordt.

Fietsen bijdraagt aan het economisch weefsel

Het fietsen reduceert de mobiliteitskosten en fietsers winkelen lokaal.

KNV engageert zich om:

Te luisteren naar de fietsers

Door de fietsers te betrekken bij de uitwerking van het fietsbeleid.

De veiligheid en comfort voor de fietser te verbeteren

Door vrij liggende fietsinfrastructuur aan te leggen tussen alle deelgemeenten en fietsstraten aan te leggen rond scholen, stations, sportzalen …

Te investeren in een fietscultuur

Door bedrijven, scholen, sportclubs, culturele organisaties te sensibiliseren om het fietsgebruik binnen hun organisatie en als KNV zelf het goede voorbeeld te geven.