Wist je dat?

Wist je dat:

De gemeentebelasting in Kortenberg bij de hoogste zijn uit de regio: 7,9 %

Ter vergelijking: Zaventem, Sterrebeek: 5 %, Bertem 7,5%, Herent 7,7%, Kampenhout 7%, Wezembeek-Oppem 7,2%, Overijse 7%, Tervuren, Steenokkerzeel, Leuven 6,7%, Sint-Pieters-Woluwe 6%.

Dit is al jarenlang zo – de cijfers hierboven zijn van 2018 en komen van https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/111-tarieven-gemeentebelasting-2018.pdf

Hiermee heeft de gemeente een mooi budget en zou onze gemeente er mooi kunnen uitzien. Waar wordt al dat geld aan besteed?

De bibliotheek mogelijk naar de kerk verhuist?

Dit gaat zéér veel (belastings)geld kosten en is absoluut niet nodig. De Bibliotheekcommissie heeft tegen deze verhuis 17 gefundeerde bezwaren geformuleerd (en deze opnieuw herhaald in de Chartertoets 2018), maar het gemeentebestuur wil niet horen en blijft de verhuis ‘pushen’. Zie Chartertoets 2018 pag. 28, 31-32: https://www.kortenberg.be/chartertoets-2018

KNV is zeker geen tegenstander van een herbestemming van de kerk, maar wel resoluut tegen de verhuis van de bibliotheek naar de kerk. De bibliotheek zit op een perfecte locatie wat betreft toegang en parkeergelegenheid. De huidige bibliotheek is ruim, heeft een perfecte lichtinval en dient als voorbeeld voor andere gemeenten. Men moet afblijven van wat goed werkt en met meer gezond verstand omgaan met het belastingsgeld van de inwoners. Bovendien druist de verhuis ook in tegen Charterprincipe 2 “Een kruispunt voor alle generaties en culturen” en Charterprincipe 3 “Een open gemeenschap met plaats voor ontmoeting”, want een kerk is niet voor iedereen een neutrale ontmoetingsplaats.

Het woonproject Vierhuizen opnieuw werd opgestart, nu onder de naam ‘Kortenberg-West’?

Het nieuwe project vermindert het aantal woningen tot 120 maar de densiteit zal met 70% toenemen t.o.v. het Vierhuizen project. De densiteit is veel groter dan vereist wordt door de Vlaamse regelgeving. Deze woningen worden bovendien gebouwd in overstromingsgevoelig gebied dat afwatert in de richting van het centrum van Kortenberg en dit terwijl de capaciteit van de rioleringen en waterhuishouding nog lang niet op punt staat …

KNV vindt ook dat er meer sociale en goedkopere woningen moeten komen, maar de waterhuishouding moet hier eerst opgelost zijn. De bewoners van nieuwe sociale woningen moet je niet bedriegen, ook zij willen geen waterellende en zitten graag met hun voeten droog. Bovendien vindt KNV dat deze woningen moeten gespreid aangeboden worden over alle deelgemeenten. Niemand wil nog een nieuwe maar ouderwetse cité, de bewoners niet en ook de omwonenden niet. Sociale woningen mogen ook aangenaam zijn. Stop niet iedereen in dezelfde saaie (hoogbouw)flats of dezelfde kleine woningen, maar bouw volgens de nieuwe groene voorbeelden, zoals naar het model van de sociale nieuwbouwwoningen in Duitsland en Zwitserland.

Bij grote bouwprojecten de gemeente DOELBEWUST de inspraak van de burger omzeilt?

Het gemeentebestuur heeft voor haar plannen met Kortenberg West de ‘PRIAK’ (Principieel Akkoord) methode toe gepast om dit woonuitbreidingsgebied te kunnen aansnijden. PRIAK is een gekend achterpoortje dat gebruikt wordt bij grote bouwprojecten.

Het gemeentebestuur past deze methode bewust toe om zo de verplichte voorafgaandelijke burgerinspraak te omzeilen (die normaal verplicht is via het openbaar onderzoek). De Vlaamse parlementsleden – waaronder die van de huidige Kortenbergse meerderheidspartijen! – hebben nochtans een voorstel van resolutie ingediend voor de afschaffing van het gebruik van de PRIAK methode, Juist omdat dit instrument maar al te vaak misbruikt wordt door de gemeentebesturen. maar toch wordt de PRIAK door het huidige bestuur nog in Kortenberg toegepast …

Bronnen:

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1346137

Vlaams-Brabant is verkavelingskampioen

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170822_03029927

KNV vindt dat het niet kan dat het bestuur bij grote projecten van ruimtelijke ordening, voorafgaand aan de uitvoering ervan, de inspraak van betrokken burgers beknot door lokaal de methode toe te passen die de inspraak in zaken van ruimtelijke ordening juridisch verhindert. Het komt erop neer dat het openbaar onderzoek wordt georganiseerd, NADAT alles al beslist en je juridisch geen uitweg meer hebt.

Belgostock al meer dan 10 jaar staat te verkrotten?

KNV vraagt zich af of de ‘leegstandsbelasting’ die de gemeente invoerde ook toepasbaar is voor de gebouwen in het bezit van de gemeente, zoals het verkrottende Belgostock?

Het lijkt ons nuttig dat deze volledig vervallen site van Belgostock gerenoveerd zou worden voor de uitbreiding van het Welzijnshuis en de serviceflats. Deze site sluit perfect aan het terein van ‘Dry Coninghen’ en kan een reuze meerwaarde betekenen voor het Welzijnshuis.

De Kortenbergenaar vooral ontevreden is over de mobiliteit?

De Charter-toets 2017 toont duidelijk aan dat u ontevreden bent over het vele zware verkeer, het ontbreken van fietsvriendelijk verkeer, problemen bij het parkeeraanbod en faciliteiten voor de minder mobiele inwoners. En heeft de gemeente daar iets aan gedaan? Wij kunnen het ons niet herinneren.

Het landelijk en groen karakter van Kortenberg absoluut NIET door het gemeentebestuur wordt bewaard?

Het gemeentebestuur doet precies het tegenovergestelde van wat ze in haar ‘Beleidsprogramma 2013-2018’ voorhield: “het landelijk en groen karakter bewaren door de nog beschikbare open ruimte te behouden”. Bouwpromotoren kunnen nochtans overal ongehinderd de open ruimte innemen voor grootschalige projecten (De Bareel, Vierhuizenstraat, Trois Sapins, Populierenlaan en Wespelaarbroek, ….)

KNV vindt dat er dringend nood is aan andere bouwvoorschriften die een betere integratie met de reeds bestaande woonomgeving respecteren en die rekening houden met de lange termijn evolutie van de bevolking, milieu, klimaat, …, zodat ook de toekomstige generaties in Kortenberg kunnen rekenen op voldoende groen, een veilige mobiliteit, en gespaard blijven van grote waterellende.

Kortenberg het label “diervriendelijke gemeente” niet heeft?

Reeds 35 gemeenten in Vlaams-Brabant mochten het label ‘diervriendelijke gemeente’ ontvangen, Kortenberg niet.

KNV vindt dat het dierenbeleid wat eigentijdser kan en ook onze gemeente dit label moet krijgen (zoals reeds vele buurgemeenten en ook Leuven dit label bezitten). Ook wil KNV dat er in elke deelgemeente een hondenloopweide komt, zoals dit reeds het geval is in vele andere gemeenten.

“Diervriendelijke Gemeenten” zijn gemeenten die een “Dierenwelzijn Beginselverklaring” ondertekenden. Met het ondertekenen van deze verklaring belooft de gemeente zo veel mogelijk rekening te houden met dierenwelzijn in het haar beleid, en bij problemen, deze op een diervriendelijke manier op te lossen. De gemeente wordt aangesloten bij een dierenasiel, waarmee er afspraken gemaakt worden. Ook worden specifieke afspraken gemaakt tussen de gemeente en de politie over de dienstverlening met betrekking tot dieren.