KNV is Christoph

Ik ben kort na mijn komst uit Duitsland, 30 jaar geleden, hier komen wonen. Het is aangenaam in deze gemeente. Maar ik vrees dat de laatste ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening het aanzien en de leefbaarheid van Kortenberg grondig gaat veranderen, en dit zeker niet ten goede.

Er worden te veel kortzichtige beslissingen genomen met betrekking tot deze gebieden. Er is te weinig burgerparticipatie en weinig tot geen open communicatie.

Beslissingen moeten genomen worden op een transparante manier met het Charter van Kortenberg als basis en met een grondig bestudeerde toekomstvisie. Een visie die de leefbaarheid en duurzaamheid gerandeerd.

Heb je een vraag aan Christoph?